Wsparcie podczas kontroli policyjnej, celnej i bag na drogach