Wsparcie podczas kontroli na drogach

Komunikacja z organami władzy podczas kontroli na drodze:

Tłumaczenie oraz komunikacja z przedstawicielami władzy przez telefon. Objaśnienie przedstawionych wytycznych oraz następstw w razie ich niewykonania. Instruowanie o sposobie zachowywania się w przypadku zatrzymania pojazdu, nałożenia aresztu czy wystawienia mandatu karnego. Instruowanie o sposobie zachowania się i możliwościach w przypadku wniesienia oskarżenia z powodu nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego czy kodeksu celnego.

Wezwanie pierwszej pomocy lub policji:

Instruowanie przez telefon w jaki sposób zachować się po wypadku czy awarii. Przekazanie i tłumaczenie policji i służbom pierwszej pomocy informacji dotyczących okoliczności wypadku. Tłumaczenie przez telefon oraz komunikacja z przedstawicielami władzy, służbami ratunkowymi, świadkami i uczestnikami wypadku drogowego. Konsultacja i pomoc po awarii w wypełnianiu dokumentacji (nadzór nad prawidłowością i dokładnością opisu okoliczności wypadku drogowego) oraz wręczeniu przez policję kopii dokumentów: policyjnego protokołu informującego o innych uczestnikach wypadku drogowego.

Wezwanie funkcjonariusza policji:

Wezwanie funkcjonariusza policji drogowej na miejsce wypadku w celu oceny sytuacji, utstalenie okoliczności zdarzenia, oceny uszkodzeń auta i ładunku. Odbiór i wręczenie odbiorcy kopii sprawozdania wykonanego przez funkcjonariusza drogowego.

Zorganizowanie transportu pojazdu:

Organizacja holowania pojazdu z miejsca przestoju. Pomoc w wyborze stacji naprawczej oraz miejsca rozładunku. Tłumaczenie telefoniczne, komunikacja z przedstawicielami służb holowniczych w przypadku wcześniejszego odholowania pojazdu.

Zorganizowanie naprawy pojazdu:

Pomoc w dokonaniu wyboru odpowiedniego warsztatu naprawczego. Ustalanie informacji o możliwych terminach wykonania pracy. Tłumaczenie i komunikacja z serwisem naprawczym. Pomoc w uzyskaniu kosztorysu wstępnego do naprawy. Wezwanie funkcjonarisza sprawozdawczego po zakonczeniu obsługi.

Tłumaczenie przez telefon:

Całodobowe niemiecko-polskie i polsko-niemieckie tłumaczenie telefoniczne podczas świadczonej obsługi z miejscowymi mieszkańcami, autoserwisem, hotelem - w róźnych sytuacjach.

Konsultacje z mechanikiem przez telefon:

Instruowanie przez telefon o możliwej samodzielnej pomocy lub technicznej pomocy na miejscu wypadku. Wstępna ocena możliwości i konieczności naprawy. Ta usługa dostępna jest od 8.00 do 18.00 według czasu w Europie środkowej

Organizacja transferu i zakwaterowania:

W razie konieczności nasi spesjaliści pomogą w odnalezieniu i rezerwacji hotelu lub w wynajęciu auta zastępczego.

Pomoc jest bliżej, niż myślisz! Zadzwoń do nas !!!